Anatomiczny model psa

Produkty
  • Domyślne sortowanie
  • Sortuj A do Z
  • Sortuj wg Popularności
  • Sortuj wg Ceny: od najniższej
  • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
  • Sortuj wg Daty: od najnowszych

Model psa

Szkielet psa – budowa układu kostnego

Szkielet psa składa się z kilku elementów: czaszki, kręgosłupa, kończyny piersiowej, klatki piersiowej, oraz kończyny miednicznej. Szkielet psa jest częścią układu ruchu, do których również zaliczamy stawy, więzadła i mięśnie.
Czaszka psa składa się z szczęki lub kości szczękowej, kości siekaczowej, kości nosowej, żuchwy i kości ciemieniowej.
Kręgosłup psa składa się z kręgów: szczytowego, obrotowego, szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, krzyżowego i ogonowego. Jego poprawna budowa i funkcjonowanie wpływa na zdrowie psa. Najczęściej psy cierpią na spondylozę oraz różnego rodzaje dyskopatię spowodowane nieprawidłową budowa kręgosłupa.
Kończyna piersiowa psa składa się z: łopatki, trzesczki oraz kości: ramiennej, łokciowej, promieniowej, nadgarstka, śródręcza oraz palców.
Klatka piersiowa psa składa się z 13 żeber, mostka i chrząstki żebrowej. Ochrania delikatne narządy wewnętrzne.
Kończyny miedniczne psa składają się z rzepki, trzesczki oraz kości: miednicznej, udowej, piszczelowej, strzałkowej, stępu, śródstopia oraz palców stopy.

Szkielety psa do nauki anatomii

Szkielety psa to modele anatomiczne przedstawiające naturalnej wielkości domowego. W naszej ofercie posiadamy szkielety psa, kręgosłup psa oraz modele zoologiczne. Wszystkie zostały poskładane z prawdziwych lub wiernie odwzorowanych kości, co umożliwia naukę budowy układu kostnego psa oraz ocenę pojedynczych kości tworzących układ kostny psa domowego.
Model szkieletu psa (Canis kupus familiaris) występuje w naszym sklepie w kilku rozmiarach (rasa mała, średnia i duża) oraz w dwóch wariantach:

  • zamontowany na sztywno – kości szkieletu są mocno połączone ze sobą dla lepszej stabilności.
  • zamontowany w sposób elastyczny – umożliwia rozszerzenie nauki o działanie układu ruchowego psa. Kończyny psa są przymocowane ruchomo do jego tułowia.

Na specjalną uwagę zasługuje również model czaszki psa. Polecana do stosowania przez lekarzy weterynarii w trakcie wyjaśniania procesu leczenia psów, a także na wszystkich uczelniach kształcących weterynarzy. Jest to doskonałe narzędzie dydaktyczne podczas lekcji biologii w szkołach podstawowych i liceach. Szkielety psa rekomendujemy także jako narzędzie edukacyjne trenerom psów.