Anatomiczny model ucha

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych

Model ucha

Model ucha

Ucho jest nie tylko narządem ruchu, ale i równowagi. Odbiera fale dźwiękowe, następnie przekształca je w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe. Samo ucho składa się z 3 części:

 • ucha zewnętrznego,
 • ucha środkowego,
 • ucha wewnętrznego.

Ucho zewnętrzne składa się z małżowiny usznej, przewodu słuchowego zewnętrznego i powierzchni zewnętrznej błony bębenkowej. Spełni kilka ważnych funkcji:

 • chroni błonę bębenkową przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 • zapewnia odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza,
 • doprowadza fale dźwiękowe do błony bębenkowej.

Ucho środkowe składa się z jamy bębenkowej, wyrostka sutkowatego i trąbki słuchowej. W jamie znajdują się kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko, strzemiączko. Jama bębenkowa posiada dwa mięśnie, chronię one przed hałasem.
Ucho wewnętrzne składa się z połączonych ze sobą przestrzeni, m.in. błędnika kostnego oraz błędnika błoniastego. Błędnik kostny składa się z przedsionka, ślimaka oraz trzech kanałów półkolistych, a błędnik błoniasty wypełnia śródchłonka. Ślimak jest odpowiedzialny za odbieranie bodźców słuchowych.

Model ucha do nauki anatomii

W swojej ofercie posiadamy kilka modeli anatomicznych ucha, które stanowią doskonałe narzędzie edukacyjne na kierunkach medycznych (lekarski, pielęgniarski, ratowniczy), a także jako wyposażenie gabinetów laryngologicznych w celu dokładnego wyjaśnienia procesu leczenia.
Aktualnie w sklepie posiadamy:

 • Model ucha 3-krotnie powiększony, 4 części
 • Model ucha człowieka w 1,5-krotnym powiększeniu
 • Model ucha człowieka z widocznymi strukturami wewnętrznymi w 3-krotnym powiększeniu
 • Model ucha z widocznymi strukturami wewnętrznymi w 3-krotnym powiększeniu

Model ludz­kiego ucha z widocz­nymi struk­tu­rami wewnętrz­nymi, przed­sta­wiony w 3-krot­nym powięk­sze­niu. Składa się z 4 czę­ści. Może zostać zde­mon­to­wany na nastę­pu­jące ele­menty: błona bęben­kowa z mło­tecz­kiem, kowa­deł­kiem i strze­miącz­kiem, śli­mak, błęd­nik z ner­wem przed­sion­kowo – śli­makowym. Z kolei model ucha człowieka przedstawiony w 3-krotnym powiększeniu. Stanowi narzędzie edukacyjne do nauki budowy zewnętrznych oraz wewnętrznych struktur ucha. Składa się z 6 części. Ponadto ten model zapewnia darmowy dostęp do materiałów 3B Smart Anatomy, które obejmują kursy anatomii z 23 wykładami i 117 różnymi widokami interaktywnych modeli wirtualnych oraz 39 quizów. Aby odblokować te korzyści, wystarczy zeskanować etykietę dołączoną do modelu i zarejestrować go na stronie internetowej 3B Scientific.