Anatomiczny model płuc i układu oddechowego

Produkty
  • Domyślne sortowanie
  • Sortuj A do Z
  • Sortuj wg Popularności
  • Sortuj wg Ceny: od najniższej
  • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
  • Sortuj wg Daty: od najnowszych

Model płuc i układu oddechowego

Budowa płuc

Płuca znajdują się w klatce piersiowej i sterują pracą całego układu oddechowego. Płuca są oddzielone od siebie śródpiersiem, które zawiera serce i inne narządy. Płuca dorosłego człowieka mogą pomieścić ok .5 l powietrza. Płuco lewe składa się z 2 płatów (płat górny i płat dolny). Z kolei płuco prawe składa się z 3 płatów (płat górny, środkowy i dolny) i jest nieznacznie większe od płuca lewego. Jest to spowodowane tym, że po lewej stronie znajduje się również serce i nie starczyło już miejsca na 3 płat. Obydwa płuca pokryte są opłucną, czyli delikatną tkanką okrywającą zwaną błoną surowiczą.

Płuca to jeden z najważniejszych organów w ciele człowieka i pełni dwie funkcje:

  • Oddechową. Z powietrza które dostaje się przez nos lub usta (skład powietrza wdychanego tlen ok 21%, dwutlenek węgla ok 0,03%, azot 78% i argon oraz inne gazy 1%) przez tchawicę, oskrzela i oskrzeliki, w pęcherzykach płucnych wyodrębniają się cząsteczki tlenu, które są dostarczane hemoglobinie. Hemoglobina transportuje go do każdej komórki organizmu człowieka, umożliwiając oddychanie komórkowe. Kiedy ten proces się odbywa przebiega inny – równoległy. Dwutlenek węgla z krwi jest wchłaniany przez pęcherzyki płucne i wydostaje się podczas wydechu. Skład wydychanego powietrza (tlen ok 17%, dwutlenek węgla ok 4%, azot 78% oraz argon i inne gazy 1%) jest inny od wdychanego.
  • Filtrującą. Te bakterie, wirusy i grzyby, które nie zostały zatrzymane przez śluzówkę jamy nosowej, są wychwytywane przez śluz pokrywający płuca. Następnie śluz wraca do oskrzelików a stamtąd wydostaje się podczas kaszlu lub przełykania.

Badania i choroby płuc

Wydolność oddechowa zależna jest od kilka czynników: pojemności płuc, drożności dróg oddechowych, ilości tlenu w powietrzu, ciśnienia krwi oraz ilości czerwonych krwinek we krwi. Badania czynnościowe pozwalają na określenie tych parametrów, m.in.: pojemność całkowita płuc (TLC), natężona pojemność życiowa płuc (FVC), pojemność oddechowa (TV).

Do najczęstszych chorób płuc można zaliczyć: zapalenie płuc, astmę, gruźlicę, pylicę, rozedmę płuc, ropień płuca, mukowiscydoza, sarkoidoza i nowotwór płuc.

Model płuc do nauki anatomii

W swojej ofercie posiadamy kilka modeli płuc do nauki anatomii płuc oraz towarzyszących im narządów. Modele są naturalnej wielkości i składają się z kilku elementów (w zależności od modelu, który wybierzemy): krtań, tchawica z oskrzelami, dwuczęściowe serce, żyła główna, aorta, przełyk, 2-częściowe płuco i przepona. Modele płuc firmy 3B Scientific zapewniają dostęp do materiałów 3B Smart Anatomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów.