Symulator porodowy

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Obstetric MR- rozszerzenie wirtualnej rzeczywistości dla symulatorów …

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  System szkoleniowy w rzeczywistości mieszanej pozwalający na naukę przyjmowania porodów poprzez praktyczne doświadczenie szkoleniowe łączące fizyczny, zaawansowany symulator porodowy oraz wizualizację holograficzną.

 • Symulator porodowy Noelle S574.100

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  W pełni bezprzewodowy symulator kobiety rodzącej umożliwiający pracę bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów i kontrolowany za pomocą tabletu instruktora. Posiada szereg zaawansowanych funkcji, m.in. mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji oraz automatyczna reakcja źrenic na światło. Symulator umożliwia również symulację drgawek z regulacją ich intensywności oraz wykorzystywanie klinicznych urządzeń medycznych takich jak: defibrylator, kardiomonitor, pulsoksymetr czy mankiet do pomiaru ciśnienia. Ponadto symulacja obejmuje trening manewrów położniczych Leopolda, ćwiczenie znieczulenia zewnątrzoponowego oraz ćwiczenie przeprowadzania cięcia cesarskiego z wykorzystaniem prawdziwych narzędzi chirurgicznych. Poród można rozpocząć  w wielu różnych pozycjach (ROA, LOA, LOP oraz ROP). Płód schodzi tylko podczas skurczu macicy, a jego główka ugina się podczas przemieszczania w kanale porodowym. Dostępne są dwa modele płodu, jeden w pozycji główkowej, drugi w pozycji miednicowej. W zestawie znajdują się dwa monitory: monitor parametrów życiowych matki oraz monitor FHT.

 • Zaawansowany symulator porodowy Victoria S2200

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Victoria to zaawansowany, bezprzewodowy symulator kobiety rodzącej (w zestawie z noworodkiem), odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach. Umożliwia wykorzystywanie klinicznego sprzętu medycznego takiego jak: KTG, pulsoksymetr, mankiet do pomiaru ciśnienia, elektrokardiograf czy defibrylator.
  Symulator posiada oczy, które symulują prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy takie jak ptoza, zez czy oczopląs. Aktywny podgląd pacjenta umożliwia monitorowanie ułożenia matki na stole porodowym (na plecach, w pozycji kolankowo-łokciowej), wykonania manewrów położniczych (manewr Woodsa i Zavanellego, rękoczyn Lövseta) oraz kątów nóg podczas rękoczynów McRobertsa. Noworodek posiada programowalne parametry umożliwiające wykonanie oceny w skali APGAR po jednej minucie. Gładka skóra noworodka pozwala na wykorzystanie próżniociągu i kleszczy.

 • Zaawansowany symulator porodowy w zestawie z symulatorem noworodka

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany, bez­prze­wo­dowy symu­la­tor kobiety doro­słej w zesta­wie z nowo­rod­kiem uro­dzo­nym około 40 tygo­dnia ciąży. Dzięki obec­no­ści nowo­rodka prze­pro­wa­dzana symu­la­cja może być kon­ty­nu­owana po zakoń­czo­nym poro­dzie. Zestaw prze­zna­czony jest do szko­leń leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i położ­nych oraz ratow­ni­ków. Kon­tro­lo­wany jest za pomocą kom­pu­te­ra­/ta­bletu instruk­tora. Symu­la­tory odwzo­ro­wują cechy ciała ludz­kiego, takie jak wygląd, wzrost oraz ruchome stawy. Są w pełni mobilne, mogą pra­co­wać na zasi­la­niu bate­ryj­nym bez koniecz­no­ści podłą­cza­nia na czas ćwi­czeń zewnętrz­nych kom­pre­so­rów, zbior­ni­ków gazu, czy przej­śció­wek i czuj­ni­ków. Umoż­li­wiają wyko­ny­wa­nie wielu zaawan­so­wa­nych badań dia­gno­stycz­nych m.in. pomiar nasy­ce­nia krwi tle­nem przy uży­ciu praw­dzi­wych mier­ni­ków oraz pomiar ciśnie­nia przy uży­ciu kli­nicz­nego ciśnie­nio­mie­rza.

  NOELLE S574.100.PK.L oraz Newborn Tory S2210

 • Zaawansowany symulator porodowy w zestawie z symulatorem wcześniaka

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawan­so­wany, bez­prze­wo­dowy symu­la­tor kobiety doro­słej w zesta­wie z nowo­rod­kiem uro­dzo­nym około 30 tygo­dnia ciąży. Dzięki obec­no­ści nowo­rodka prze­pro­wa­dzana symu­la­cja może być kon­ty­nu­owana po zakoń­czo­nym poro­dzie. Zestaw prze­zna­czony jest do szko­leń leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i położ­nych oraz ratow­ni­ków. Kon­tro­lo­wany jest za pomocą kom­pu­te­ra­/ta­bletu instruk­tora. Symu­la­tory odwzo­ro­wują cechy ciała ludz­kiego, takie jak wygląd, wzrost oraz ruchome stawy. Są w pełni mobilne, mogą pra­co­wać na zasi­la­niu bate­ryj­nym bez koniecz­no­ści podłą­cza­nia na czas ćwi­czeń zewnętrz­nych kom­pre­so­rów, zbior­ni­ków gazu, czy przej­śció­wek i czuj­ni­ków. Umoż­li­wiają wyko­ny­wa­nie wielu zaawan­so­wa­nych zabie­gów jak intu­bo­wa­nie, wen­ty­la­cja, cew­ni­ko­wa­nie pępo­winy itp.

  NOELLE S574.100.PK.L oraz Premie HAL S2209

Symulator Porodu

Symulator porodu

Symulator porodu pozwala na doświadczenie emocji, wyzwań i radości, jakie towarzyszą porodowi, bez konieczności uczestnictwa w rzeczywistej sytuacji i narażania pacjentki na ryzyko, a uczących się studentów kierunków medycznych na stres. W naszym portfolio posiadamy zaawansowane symulatory porodu firmy Gaumard:

 • Symulator porodu Noelle
 • Zaawansowany symulator porodu Victoria S2200
 • Zaawansowany symulator porodu w zestawie z symulatorem noworodka
 • Zaawansowany symulator porodu w zestawie z symulatorem wcześniaka
 • Symulator porodu Victoria S2200 rozszerzony o wirtualną rzeczywistość Obstetric MR

Czym są symulatory porodu?

Symulatory porodu to zaawansowane technologicznie narzędzia dydaktyczne, które umożliwiają symulację procesu porodu, dzięki niezwykłemu realizmowi i zaawansowanym funkcjonalnościom (m.in. jak precyzyjne odwzorowanie ludzkiego ciała). Symulator porodu z naszego portfolio umożliwia współpracę z klinicznym sprzętem medycznym: KTG, pulsyksymetrem, mankietem do pomiaru ciśnienia, elektrokardiografem oraz defibrylatorem.
Nasze symulatory są zaprojektowane tak, aby jak najdokładniej odzwierciedlać różne etapy porodu, począwszy od skurczów porodowych aż po moment narodzin dziecka (urodzonego prawidłowo w 40. tygodniu ciąży, jak i urodzonego wcześniej – posiadamy zaawansowany symulator porodu w zestawie z symulatorem wcześniaka). Symulator porodu z wcześniakiem urodzonym w 30. tygodniu ciąży jest realistycznie odwzorowany oraz całkowicie bezprzewodowy. Posiada dokładnie odwzorowane drogi oddechowe, gładką i elastyczną skórę na całym ciele i szereg funkcji urozmaicających trening takich jak płacz, sinica centralna i wiele więcej. Współpracuje ze standardowymi respiratorami pracującymi w trybie dodatniego ciśnienia takimi jak worek samo rozprężalny, resuscytatory, mechaniczne respiratory, CPAP. Ponadto umożliwia monitorowanie EKG. przy użyciu klinicznych urządzeń. Posiada sensor wykrywający pomiar temperatury. Trning obejmuje wiele różnorodnych zabiegów, jak intubowanie, wentylacja, cewnikowanie pępowiny itp.

Dlaczego warto skorzystać z symulatorów porodu?

Edukacja i przygotowanie: Symulatory porodu są doskonałym narzędziem edukacyjnym studentów medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa oraz personelu medycznego. Pozwalają one lepiej zrozumieć proces porodu, co może pomóc w redukcji lęku i stresu związanego z tym wydarzeniem.
Rozwój umiejętności: Dla personelu medycznego symulatory porodu stanowią narzędzie do doskonalenia umiejętności i nabierania doświadczenia klinicznego, bez konieczności narażania pacjentek na ryzyko.

Do kogo są skierowane symulatory porodu?

Studenci medycyny, pielęgniarstwa i położnictwa
Personel medyczny
Specjaliści ds. szkoleń
Badacze i naukowcy