Fantomy PALS / EPLS

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • C.H.A.R.L.I.E. fantom noworodka do resuscytacji krążeniowo – oddechow…

  Nasco
  18 731,36  (15 228,75  netto) Więcej o produkcie

  Fantom noworodka z szeregiem funkcji takich jak resuscytacja krążeniowo – oddechowa, iniekcja, intubacja, wentylacja, zakładanie sondy żołądkowej, pielęgnacja rozszczepu kręgosłupa, przepukliny pępowinowej i wiele innych. Fantom współpracuje z defibrylatorem dowolnego producenta, co dodatkowo odzwierciedla realne warunki pracy z pacjentem.

 • C.H.A.R.L.I.E. fantom noworodka do resuscytacji krążeniowo – oddechow…

  Nasco
  12 731,05  (10 350,45  netto) Więcej o produkcie

  Fantom noworodka z szeregiem funkcji takich jak resuscytacja krążeniowo – oddechowa, iniekcja, intubacja, wentylacja, zakładanie sondy żołądkowej, pielęgnacja rozszczepu kręgosłupa, przepukliny pępowinowej i wiele innych.

 • TruBaby X- zaawansowany fantom PALS

  Trucorp
  Więcej o produkcie

  Niezwykle realistyczny fantom pięciomiesięcznego niemowlęcia przeznaczony do szkolenia umiejętności z zakresu iniekcji dożylnej, wprowadzania PICC pod kontrolą USG, punkcji lędźwiowej, RKO, odbarczania odmy, drenażu klatki piersiowej i cewnikowania. Fantom został wykonany z realistycznego materiału, a drogi oddechowe są odwzorowane na podstawie plików DICOM.

 • Zaawansowany fantom PALS dziecka Code Blue III Pediatric z OMNI

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawansowany fantom PALS pięcioletniego dziecka realistycznie odwzorowuje cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd oraz wzrost. W zestawie znajduje się urządzenie sterujące funkcjami symulatora oraz umożliwiające weryfikację jakości przeprowadzanej procedury RKO/BLS w czasie rzeczywistym oraz eksport danych na potrzeby debriefingu. Fantom jest  całkowicie bezprzewodowy, zarówno jeśli chodzi o zasilanie jak i o sterowanie. Trening na fantomie obejmuje przeprowadzanie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych, między innymi iniekcje, intubacja, pomiar ciśnienia i wiele innych.

 • Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia Code Blue III Neonate z OMNI2

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Zaawansowany fantom PALS niemowlaka sterowany bezprzewodowo przy użyciu tabletu z oprogramowaniem w j. polskim. Fantom realistycznie odwzorowuje cechy ciała noworodka urodzonego w terminie, takie jak wygląd oraz wzrost. Oprogramowanie umożliwia m.in. weryfikację jakości przeprowadzanej procedury RKO/BLS w czasie rzeczywistym, eksport danych na potrzeby debriefingu oraz sterowanie funkcjami fantomu np. natężeniem sinicy, rytmem serca. Trening na fantomie obejmuje przeprowadzanie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych, między innymi iniekcje, intubacja, pomiar tętna i wiele innych

 • Fantom wcześniaka z OMNI 2 oraz Smart Skin

  Gaumard
  23 769,97  (19 325,18  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom nowo­rodka uro­dzo­nego w 28 tygo­dniu w zbu­do­wa­nym bez­prze­wo­do­wym połą­cze­niem z table­tem z opro­gra­mo­wa­niem umoż­li­wia­ją­cym uzy­ska­nie feed­backu z RKO w cza­sie rze­czy­wi­stym. Fan­tom posiada moż­li­wość symu­la­cji sinicy cen­tral­nej i obwo­do­wej, prze­pro­wa­dze­nia intu­ba­cji, umiesz­cza­nia cew­ni­ków pępo­wi­no­wych oraz iniek­cji dożyl­nej na koń­czy­nie gór­nej.

 • Fantom niemowlęcia PALS z symulatorem EKG

  Fantom niemowlęcia PALS z symulatorem EKG

  Nasco
  14 834,13  (12 060,27  netto) Więcej o produkcie

  Fantom pełnopostaciowego noworodka dedykowany do praktyki i nauki czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi. Trening obejmuje ćwiczenie takich czynności jak wykonywanie iniekcji dożylnej, doszpikowej, intubacja i wiele więcej. Ponadto fantom dostarczany jest z symulatorem EKG umożliwiającym między innymi monitorowanie pracy serca.

 • Fantom niemowlęcia PALS

  Fantom niemowlęcia PALS

  Nasco
  7 942,69  (6 457,47  netto) Więcej o produkcie

  Fantom pełnopostaciowego noworodka dedykowany do praktyki i nauki czynności związanych z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi. Trening obejmuje ćwiczenie takich czynności jak wykonywanie iniekcji dożylnej, doszpikowej, zakładanie elektrod do monitorowania pracy serca, intubacja i wiele więcej.