Fantomy stomatologiczne

Produkty

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

Fantomy stomatologiczne

Model stomatologiczny

Modele stomatologiczne w naszej ofercie są doskonałym narzędzie dydaktycznym na uczelniach medycznych i w szkołach policealnych o profilu dentystycznym, a także jako wyposażenie gabinetów stomatologicznych w celu wyjaśnienia pacjentom procesu leczenia.

W swojej ofercie posiadamy m.in.:

  • kompleksowy model dolnej szczęki (lewa połowa) z chorymi zębami, naczyniami i gruczołami,
  • model prezentujący patologie uzębienia w 2-krotnym powiększeniu,
  • model próchnicy zęba w 10-krotnym powiększeniu,
  • model zębów w 4-krotnym powiększeniu z chorobami i leczeniem,
  • trenażer ludzkiej czaszki z kręgami szyjnymi od RTG,
  • zestaw 5 modeli ludzkich zębów.

Wszystkie te modele zostały wykonane z niezwykłą dbałością o detale anatomiczne, z wysokiej jakości materiałów, odpornych na użycie.

Model stomatologiczny do nauki procedur dentystycznych

Na szczególną uwagę zasługuje kompleksowy model dolnej szczęki (lewa połowa). W tym modelu przed­nią część kości i wszyst­kie zęby można usunąć. Jeden z sie­ka­czy jest prze­kro­jony wzdłuż­nie. Model stomatologiczny przedstawia nerwy, naczy­nia krwio­no­śne oraz gru­czoły pod­ję­zy­kowe i pod­żu­ch­wowe. Do kompleksowego modelu szczęki dołączono dodatkowe elementy ukazujące różne etapy ubytków: małego i łatwego ubytku w sie­ka­czu, aż do zaawan­so­wa­nej degra­da­cji zęba trzo­no­wego, gdzie jest uka­zany odsło­nięty korzeń. Model składa się z 19 ele­men­tów. Stomatolog korzystając z tego modelu może w jasny i przystępny sposób wyjaśnić dlaczego tak ważna jest odpowiednia higiena zębów i czym skutkuje jej brak. Jest to model od firmy 3B Scientific, która oferuje (przy zakupie ich dowolnego modelu anatomicznego) dar­mowy dostęp do kur­sów z ana­to­mii. Obej­mują 11 kur­sów ana­to­mii 3B z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych. Edu­ka­cję wspiera rów­nież 39 quizów.