Osoby starsze

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Advanced Ausculation Geri- fantom geriatryczny – jasna karnacja

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Fantom o jasnej karnacji  przedstawiający wygląd osoby w starszym wieku z uwzględnieniem faktury skóry (zmarszczki, fałdy). Przeznaczony jest do nauki szeroko pojętych czynności pielęgnacyjnych osób starszych, umożliwia osłuchiwanie serca, płuc, pomiar ciśnienia, wykonywanie iniekcji i wiele więcej. Posiada realistyczną ruchomość w stawach.

 • Advanced Ausculation Geri- fantom geriatryczny – śniada karnacja

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Fantom o śniadej karnacji  przedstawiający wygląd osoby w starszym wieku z uwzględnieniem faktury skóry (zmarszczki, fałdy). Przeznaczony jest do nauki szeroko pojętych czynności pielęgnacyjnych osób starszych, umożliwia osłuchiwanie serca, płuc, pomiar ciśnienia, wykonywanie iniekcji i wiele więcej. Posiada realistyczną ruchomość w stawach.

 • Symulator odczuć starczych – rozmiar L

  Koken
  7 828,95  (6 365,00  netto) Więcej o produkcie

  Symu­la­tor odczuć star­czych dający moż­li­wość doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku pasu­jący na pozo­ran­tów o wzro­ście 170-185 cm. Zestaw zawiera ogra­nicz­niki, które mię­dzy innymi ogra­ni­czają rucho­mość sta­wów, redu­kują siłę mię­śniową, powo­dują utratę czę­ścio­wego czu­cia i funk­cji mani­pu­la­cyj­nych, ogra­ni­czają moż­li­wość przy­ję­cia popraw­nej poprawy ciała oraz gogle wpły­wa­jące na pra­wi­dłowe widze­nie.

 • Symulator odczuć starczych rozmiar M

  Koken
  7 004,85  (5 695,00  netto) Więcej o produkcie

  Symu­la­tor odczuć star­czych dający moż­li­wość doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku pasu­jący na pozo­ran­tów o wzro­ście 155-170 cm. Zestaw zawiera ogra­nicz­niki, które mię­dzy innymi ogra­ni­czają rucho­mość sta­wów, redu­kują siłę mię­śniową, powo­dują utratę czę­ścio­wego czu­cia i funk­cji mani­pu­la­cyj­nych, ogra­ni­czają moż­li­wość przy­ję­cia popraw­nej poprawy ciała oraz gogle, które wpły­wają na pra­wi­dłowe widze­nie.