Dorośli

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Zestaw pozoracji ran broń masowego rażenia WMD

  Nasco
  6 708,42  (5 454,00  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw zawiera wiele kopii kilku rodzajów ran związanych z bronią masowego rażenia (WMD) lub atakami chemiczno-biologicznymi-radiologicznymi-jądrowymi-wybuchowymi (CBRNE).
  Skład zestawu obejmuje:

  – maski na twarz uwalniające płyny do naśladowania reakcji, takich jak pocenie się, łzawienie, wydzielina z nosa oraz ust
  – maski prezentujące różne etapy ospy, wąglika i oparzeń chemicznych
  – rany przyklejane spowodowane przez improwizowane urządzenie wybuchowe
  – rany przyklejane będące etapami różnych stanów chorobowych
  – amputacje poniżej kolana oraz poniżej łokcia
  – akcesoria do makijażu
  – waliza transportowa

 • Zestaw pozoracji ran PHTLS

  Nasco
  6 638,31  (5 397,00  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw do pozoracji ran koncentrujący się na urazach głowy i klatki piersiowej. Składa się z ran umieszczonych na paskach oraz przyklejanych do powierzchni fantomu. Dedykowany do użycia podczas zajęć z zakresu PHTLS.

 • Zestaw pozoracji ran Trauma

  Nasco
  3 744,12  (3 044,00  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw pozoracji ran Trauma zawiera szeroką gamę ran krwawiących i niekrwawiących na paskach. Może być używany z dowolnym manekinem Rescue Randy, pełnopostaciowym manekinem WMD / CBRNE / DECON (101-088FB) lub manekinem resuscytacyjnym CPR (100-2700) oraz (100-2725).

  Zestaw zawiera krwawiące rany (w komplecie z workami/zbiornikamii wyposażonymi w pompkę):

  • 1 rana ssąca klatki piersiowej
  • 1 skaleczenie przedramienia
  • 1 złamany obojczyk
  • 1 rana postrzałowa ramienia wlotowa/wylotowa
  • 1 rana kłuta dolnej części nogi
  • 1 zmiażdżona stopa
  • 1 rana szczęki (tylko do użycia z manekinem)
  • 1 skaleczenie czoła (tylko do użycia z manekinem)
  • 1 złożone złamanie kości ramiennej
  • 1 złożone złamanie kości udowej
  • 1 złożone złamanie kości piszczelowej
  • 1 rana brzucha z wystającymi jelitami
  • 1 paczka proszku do sporządzenia 4,5 litra symulowanej krwi

  oraz rany niekrwawiące:

  • Oparzenie klatki piersiowej 2. i 3. stopnia
  • Oparzenie pleców 2. i 3. stopnia
  • Oparzenie dłoni 2. i 3. stopnia
  • Oparzenie przedramienia 2. i 3. stopnia
  • 1 poparzenie twarzy (tylko do użycia z manekinem)

  W zestawie:

  – rany krwawiące i niekrwawiące
  – proszek do sporządzenia sztucznej krwi
  – zbiorniki na krew z pompką
  – torba

 • Zestaw pozoracji ran wypadkowych

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Praktyczny zestaw przeznaczony do szkolenia z pierwszej pomocy na wszystkich poziomach. Zawiera symulowane rany najczęściej spotykanych obrażeń i uczy ćwiczących rozpoznawania i właściwego leczenia tych ran w nagłych wypadkach. Zawiera 24 repliki różnych złamań, skaleczeń i ran. Zestaw zawiera również rany krwawiące.

 • Zestaw pozoracji ran wypadkowych EMT

  6 805,59  (5 533,00  netto) Więcej o produkcie

  Praktyczny zestaw przeznaczony do rozszerzania scenariuszy ratunkowych zarówno dla wolontariuszy jak i profesjonalistów. Zawiera symulowane rany najczęściej spotykanych obrażeń i uczy ćwiczących rozpoznawania i właściwego leczenia tych ran w nagłych wypadkach. Zawiera zestaw zawiera zarówno rany krwawiące, w formie odlewów oraz rany przyklejane. Zestaw zawiera 95 elementów.

 • Zestaw ran powypadkowych – dorosły

  Gaumard
  4 281,63  (3 481,00  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw zawiera nie­zbędne sili­ko­nowe rany do two­rze­nia sce­na­riu­szy ura­zo­wych. W zesta­wie znaj­dują się aż 23 rany przed­sta­wia­jące mię­dzy innymi opa­rze­nie, zła­ma­nia otwarte, rany po postrzale, nacię­cia, otar­cia.

 • Zestaw ran Trauma dorosłego

  Gaumard
  3 237,36  (2 632,00  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw 10 silikonowych ran Trauma obejmuje różnorodne 8 typów ran przedstawiających rany postrzałowe, otwarte złamania, wytrzewienie jelit i wiele innych. Rany mogą być wykorzystywany między innymi do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy na polu walki. 

 • Zestaw silikonowych ran odleżynowych nakładanych na pacjenta

  Gaumard
  1 403,43  (1 141,00  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw zawiera 4 nakła­dane rany umoż­li­wia­jące symu­la­cję ran odle­ży­no­wych na dowol­nym fan­to­mie lub symu­la­to­rze osoby doro­słej. W zesta­wie znaj­dują się rany, przed­sta­wia­jące cztery stop­nie odle­żyn, wyko­nane z sili­konu, który zwięk­sza ich reali­stycz­ność.

 • Zestaw silikonowych ran oparzeniowych – dorosły

  Gaumard
  2 842,53  (2 311,00  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw sili­ko­no­wych ran przed­sta­wia­ją­cych opa­rze­nia stop­nia II-go i III-go, umoż­li­wia­jąc ćwi­czą­cym roz­po­zna­nie stop­nia opa­rze­nia i nakła­da­nie opa­trun­ków. W zesta­wie znaj­dują się rany, które można imi­tują opa­rze­nie ple­ców, ręki, przedra­mie­nia, twa­rzy oraz klatki pier­sio­wej.