badanie ginekologiczne

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Trenażer do przeprowadzania badania ginekologicznego

  3B Scientific
  3 972,90  (3 230,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci miednicy dorosłej kobiety przeznaczony do rozwijania i doskonalenia diagnostycznych umiejętności ginekologicznych. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości silikonu zapewnia realistyczne wrażenia dotykowe podczas przeprowadzania badania palpacyjnego i oburącz. Dołączone do zestawu wymienne wkładki symulujące macicę oraz szyjkę macicy zapewniają możliwość prowadzenia diagnostyki szerokiego wachlarzu patologii.

 • Trenażer Eva – badanie ginekologiczne

  Nasco
  4 594,05  (3 735,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci realistycznej miednicy żeńskiej przeznaczony do nauki umiejętności diagnostycznych procedur ginekologicznych oraz anatomii poprzez badanie palpacyjne oraz przy użyciu wziernika. Zawarte w zestawie wymienne wkładki pozwalają na zapoznanie się z różnymi stanami chorobowymi szyjki macicy, wyglądem macicy wieloródki oraz kobiety w ciąży. Ponadto trenażer pozwala na naukę umieszczania i wyjmowania wkładek domacicznych

 • ZOE – trenażer do badania ginekologicznego

  Gaumard
  3 665,40  (2 980,00  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer przed­sta­wia­jący peł­no­wy­mia­rową żeń­ską mied­nicę z istot­nymi zewnętrz­nymi punk­tami orien­ta­cyj­nymi słu­żący do nauki prze­pro­wa­dza­nia badań gine­ko­lo­gicz­nych oraz prze­pro­wa­dza­nia lapa­ro­sko­pii i mini­la­pa­ro­to­mii. Jaj­niki i strzępki jajo­wodu zostały reali­stycz­nie odwzo­ro­wane. W tre­na­żerze zasto­so­wano spe­cjalny sys­tem mon­tażu macicy i szyjki macicy umoż­li­wia­jący szyb­kie oraz łatwe moco­wa­nie i ścią­ga­nie.