pielęgniarstwo

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • SUPER CHLOE- fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z możliwością intubacji i RKO/BLS

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej umoż­li­wia­jący ćwi­cze­nie sze­ro­kiego zakresy pro­ce­dur pie­lę­gniar­skich takich jak iniek­cje dożylne, domię­śniowe oraz pod­skórne, cew­ni­ko­wa­nie pęche­rza moczo­wego, osłu­chi­wa­nie dźwię­ków serca i płuc, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, pie­lę­gna­cja sto­mii i ran odle­ży­no­wych. Dodat­kowo dzięki wymien­nym pier­siom z odwzo­ro­wa­nymi pato­lo­giami fan­tom umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie bada­nia piersi a reali­stycz­nie odwzo­ro­wana pochwa i szyjka macicy umoż­li­wiają wyko­na­nie bada­nia gine­ko­lo­gicz­nego (w zesta­wie znaj­dują się wymienne szyjki macicy z pato­lo­giami).

 • Zestaw symulowanych ran dedykowanych dla pielęgniarstwa

  Nasco
  11 079,52  (9 007,74  netto) Więcej o produkcie

  Zaawansowany zestaw ran dedykowanych dla pielęgniarstwa zawiera szeroki wachlarz zmian, między innymi zadrapania, otarcia, nacięcia, pęcherze, cysty i wiele innych. Zestaw zawiera 32 różne rany, które mogą być czyszczone, szyte, bandażowane itp. Do zestawu dołączone są akcesoria do charakteryzacji, które czynią trening bardziej realistycznym.