Noworodki / Niemowlęta

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Newborn Pedi- Fantom Pielęgnacyjny i BLS/RKO z monitorowaniem OMNI2

  Gaumard
  13 557,53  (11 022,38  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom nowo­rodka prze­zna­czony do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych i RKO/BLS z moż­li­wo­ścią bez­prze­wo­do­wego moni­to­ro­wa­nia popraw­no­ści wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści resu­scy­ta­cyj­nych na table­cie z kolo­ro­wym wyświe­tla­czem. Ćwi­czący ma moż­li­wość wyko­na­nia intu­ba­cji, iniek­cji dożyl­nej, doszpi­ko­wej, bada­nia tętna oraz cew­ni­ko­wa­nie pępo­winy.

 • Fantom niemowlęcia BLS/RKO Susie Simon

  Gaumard
  2 770,27  (2 252,25  netto) Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia peł­no­po­sta­ciowe nie­mowlę z pełni ruchomą głową oraz szczęką z języ­kiem. Model umoż­li­wia naukę pod­sta­wo­wych zabie­gów resty­tu­cyj­nych. Posiada ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wiające pra­wi­dłowe uło­że­nie dłoni oraz reali­styczne odwzo­ro­wane dło­nie oraz palce u rąk i stóp. Fan­tom posiada moż­li­wość pal­pa­cyj­nego bada­nia tętna na tęt­nicy udo­wej i ramie­nio­wej. Zasto­so­wa­nie wymien­nych jed­no­ra­zo­wych dróg odde­cho­wych umoż­li­wia higie­niczne wyko­na­nie wen­ty­la­cji usta-usta.

 • Fantom do RKO/BLS niemowlęcia KIM CPR

  Nasco
  2 234,91  (1 817,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom przeznaczony do nauki RKO/BLS przedstawiający realistycznie odwzorowane niemowlę. Wypełniony jest specjalną pianką, co wyklucza ryzyko połamania wewnętrznych części. Posiada indywidualne części twarzowe i całkowicie wymienne drogi oddechowe z zaworem.