Symulator dziecka

Produkty

Symulator dziecka

Symulator dziecka do nauki procedur pielęgniarskich i ratunkowych

W 2011 r. Institute of Medicine wskazał na potrzebę odpowiedniego przygotowania przyszłych pielęgniarek, aby lepiej radziły sobie z opieką nad pacjentami. Starzejące się społeczeństwo, rosnąca różnorodność kulturowa, zwiększona zachorowalność na choroby przewlekłe oraz ogólna dostępność nowych technologii sprawiają, że proces przygotowania do pracy przyszłych pielęgniarek wykracza już poza tradycyjnie przekazywanie wiedzy i umiejętności. Jednocześnie instruktorzy symulacji stoją przez wyzwaniem wprowadzenia efektywnych metod uczenia się, które przygotują przyszły personel medyczny do radzenia sobie w niespotykanych dotychczas sytuacjach klinicznych. Dlatego w dydaktyce pielęgniarskiej należy stosować rozwiązania wspierające rozwój umiejętności myślenia i działania we wszystkich sytuacjach klinicznych. Do realizacji tego celu można wykorzystać symulację medyczną, w tym naukę na symulatorze dziecka.
Symulator dziecka to doskonałe narzędzie dydaktyczne dla uczniów oraz studentów kierunków medycznych (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne), którym zależy na nauce procedur pielęgniarskich i ratownicznych.
W naszym sklepie posiadamy kilka symulatorów dziecka: pielęgnacyjny fantom pięcioletniego dziecka, pediatryczny fantom chirurgiczny, zaawansowany fantom PALS dziecka Code Blue III Pediatric z OMNI. Symulatory dziecka umożliwiają ćwiczenia różnorodnych procedur pielęgniarskich oraz ratunkowych (RKO/BLS). Symulator dziecka w postaci pięcioletniego dziecka posiada realistycznie odwzorowane cechy ciała ludzkiego (ruchome stawy, realistyczne dłonie, stopy oraz palce u dłoni i stóp, miękką skórę twarzy i uformowane włosy). Trening na fantomie obejmuje przeprowadzanie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych, między innymi zgłębnikowanie, intubacja ustna i nosowa, cewnikowanie, wykonywanie iniekcji, pielęgnacja stomii i wiele innych.

Symulator dziecka do nauki badań diagnostycznych

Nauka na symulatorach dziecka umożliwia nabywanie umiejętności praktycznych z przeprowadzania szeregu zabiegów i badań diagnostycznych m.in.:

 • bandażowanie i mycie
 • zakładanie zgłębnika gastrostomijnego
 • wprowadzanie zgłębników przez nos i usta oraz wykonywanie płukania żołądka/karmienia przez zgłębnik
 • pielęgnacja stomii: kolostomii, ileostomii oraz stomii nadłonowej
 • iniekcja domięśniowa w mięsień naramienny i udo
 • iniekcja doszpikowa
 • iniekcja dożylna w przeznaczone do tego celu ramie z wyczuwalnym tętnem
 • intubacja przez nos, usta oraz intubacja palcowa
 • odsysanie
 • wentylacja dodatnim ciśnieniem
 • wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej
 • cewnikowanie pęcherza moczowego oraz wykonywanie lewatywy