Średnia wierność

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Fantom porodowy Noelle z OMNI2 oraz z noworodkiem

  Fantom porodowy Noelle z OMNI2 oraz z noworodkiem PEDI Blue z OMNI2

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Fantom porodowy w postaci dorosłej kobiety, posiadający automatyczny system porodowy oraz bezprzewodowy system sterowania OMNI2. Dostarczany z niezależnym, pełnopostaciowym noworodkiem PEDI Blue z własnym systemem OMNI2. Umożliwia oprócz symulowania porodów prawidłowych, symulowanie porodu główkowego i pośladkowego, dystocji barkowej oraz krwotoku poporodowego. Dzięki możliwości przeprowadzania różnorodnych scenariuszy, Noelle umożliwia ćwiczącym doskonalenie umiejętności oceny sytuacji, postępowania oraz pracy zespołowej w bezpiecznym środowisku.

 • Fantom porodowy Noelle z OMNI2

  Fantom porodowy Noelle z OMNI2

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Noelle S551.250 jest fantomem porodowym w postaci dorosłej kobiety. Posiada automatyczny system porodowy oraz bezprzewodowy system sterowania OMNI2. Umożliwia oprócz symulowania porodów prawidłowych, symulowanie porodu główkowego i pośladkowego, dystocji barkowej oraz krwotoku poporodowego. Dzięki możliwości przeprowadzania różnorodnych scenariuszy, Noelle umożliwia ćwiczącym doskonalenie umiejętności oceny sytuacji, postępowania oraz pracy zespołowej w bezpiecznym środowisku.

 • Tors porodowy z automatycznym systemem porodowym

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Fan­tom przed­sta­wia­jący peł­no­wy­mia­rowy tors słu­żący do nauki pro­ce­dur poro­do­wych z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem poro­do­wym. Fan­tom ste­ro­wany jest bez­prze­wo­dowo poprzez tablet z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem w języku pol­skim i angiel­skim. Zestaw posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­wane łoży­sko z odłą­cza­nymi frag­men­tami oraz miękki, roz­cią­gliwy kanał rodny i szyjkę macicy.

 • Fantom porodowy Noelle z noworodkiem i OMNI2

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Noelle S550.250 jest fantomem porodowym w postaci dorosłej kobiety. Posiada automatyczny system porodowy, bezprzewodowy system sterowania OMNI2 oraz niezależnego, pełnopostaciowego noworodka. Umożliwia oprócz symulowania porodów prawidłowych symulowanie porodu główkowego i pośladkowego, dystocji barkowej oraz krwotoku poporodowego. Trening obejmuje również opiekę nad noworodkiem. Dzięki możliwości przeprowadzania różnorodnych scenariuszy, Noelle umożliwia ćwiczącym doskonalenie umiejętności oceny sytuacji, postępowania oraz pracy zespołowej w bezpiecznym środowisku