KOKEN

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Fantom do ćwiczenia badania palpacyjnego macicy w połogu LM055

  Koken
  14 957,42  (12 160,50  netto) Więcej o produkcie

  Fantom przeznaczony do nauki badania palpacyjnego macicy w połogu. Ściana brzucha została wykonana ze specjalnego materiału, aby badanie macicy było jak najbardziej realistyczne. W zestawie znajdują się 4 wymienne macice, które przedstawiają macicę od 1 do 5 dnia po porodzie.

 • Fantom do ćwiczenia wykrywania i badania piersi – LM 017

  Koken
  3 807,34  (3 095,40  netto) Więcej o produkcie

  Realistyczny trenażer wykonany z materiału dokładnie odwzorującego skórę jest idealnym narzędziem służącym do edukacji pielęgniarek, studentów, lekarzy i innego personelu paramedycznego w zakresie wykrywania objawów raka piersi, ale także może świetnie służyć szkoleniu kobiet w zakresie samokontroli piersi dzięki możliwości nałożenia go na ćwiczącego. Trenażer zawiera 4 guzy umieszczone w różnych lokalizacjach oraz zmianę skórną (wklęśnięcie).

 • Model do badania pochwy- Vulva II

  Koken
  11 784,63  (9 581,00  netto) Więcej o produkcie

  Model krocza dorosłej kobiety przeznaczony do wykonywania badania pochwy oraz sprawdzenia stopnia rozszerzenia szyjki macicy według skali Bishopa (z użyciem opcjonalnego elementu). Dzięki wykonaniu błony śluzowej pochwy z realistycznego,  rozciągliwego i wytrzymałego materiału odczucia podczas wykonywania badania są bardzo zbliżone do badania wykonywanego u pacjentki. Jest one zwiększone dzięki odczuciu jak ściany pochwy przylegają do palców.

 • Model niemowlęcia ( 6-8 miesięcy)- dziewczynka

  Koken
  9 971,61  (8 107,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom noworodka w wieku ok. 6-9 miesięcy przeznaczony do nauki szeroko pojętych zabiegów pielęgnacyjnych. Rzeczywiste odwzorowanie ludzkiej skóry zapewnia wykonanie ze specjalnego tworzywa (połączenie kauczuku z silikonem) oraz bezszwowa struktura całego ciała dodatkowo determinująca jego wodoodporność.

 • Model piersi do nauki karmienia

  Koken
  8 158,59  (6 633,00  netto) Więcej o produkcie

  Nakła­dany model piersi umoż­li­wia­jący naukę kar­mie­nia pier­sią. W zesta­wie ze spe­cjalną maską, którą nakłada się na fan­tom nie­mow­lę­cia w celu symu­la­cji pra­wi­dło­wego uchwy­ce­nia piersi przez dziecko. Piersi oraz maska zostały wyko­nane z kau­czuku sili­ko­no­wego, który dokład­nie odwzo­ro­wuje tek­sturę skóry.

 • Symulator odczuć starczych – rozmiar L

  Koken
  8 611,85  (7 001,50  netto) Więcej o produkcie

  Symu­la­tor odczuć star­czych dający moż­li­wość doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku pasu­jący na pozo­ran­tów o wzro­ście 170-185 cm. Zestaw zawiera ogra­nicz­niki, które mię­dzy innymi ogra­ni­czają rucho­mość sta­wów, redu­kują siłę mię­śniową, powo­dują utratę czę­ścio­wego czu­cia i funk­cji mani­pu­la­cyj­nych, ogra­ni­czają moż­li­wość przy­ję­cia popraw­nej poprawy ciała oraz gogle wpły­wa­jące na pra­wi­dłowe widze­nie.

 • Symulator odczuć starczych rozmiar M

  Koken
  7 705,34  (6 264,50  netto) Więcej o produkcie

  Symu­la­tor odczuć star­czych dający moż­li­wość doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku pasu­jący na pozo­ran­tów o wzro­ście 155-170 cm. Zestaw zawiera ogra­nicz­niki, które mię­dzy innymi ogra­ni­czają rucho­mość sta­wów, redu­kują siłę mię­śniową, powo­dują utratę czę­ścio­wego czu­cia i funk­cji mani­pu­la­cyj­nych, ogra­ni­czają moż­li­wość przy­ję­cia popraw­nej poprawy ciała oraz gogle, które wpły­wają na pra­wi­dłowe widze­nie. Jest to idealne narzędzie do prowadzenia zajęć pozwalających zrozumieć codzienne życie osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Trenażer do bronchoskopii

  Koken
  19 036,71  (15 477,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer przeznaczony do nauki bronchoskopii z użyciem cienkiego i tradycyjnego bronchoskopu. Oskrzela zostały wykonane ze specjalnej gumy silikonowej odzwierciedlającej ludzkie tkanki. Widok oskrzeli podczas wziernikowania jest zbliżony do rzeczywistego.

 • Trenażer do bronchoskopii z możliwością wykonania EBUS-TBNA

  Koken
  Więcej o produkcie

  Trenażer przeznaczony do nauki bronchoskopii z użyciem tradycyjnego bronchoskopu oraz możliwość  wykonania przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą USG (EBUS-TBNA). Oskrzela zostały wykonane ze specjalnej gumy silikonowej odzwierciedlającej ludzkie tkanki. Widok oskrzeli podczas endoskopii jest zbliżony do rzeczywistego.