Simulab

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Fantom szkoleniowy stanów nagłych

  Simulab
  Więcej o produkcie

  Fantom TraumaMan to prawidłowy anatomicznie model dorosłego mężczyzny w formie korpusu z podstawą kostki, przeznaczony do ćwiczeń różnych zaawansowanych zabiegów chirurgicznych, takich jak zakładanie drenów do klatki piersiowej wykonywania konikotomii, tracheotomii, perikardiocentezy i wiele innych. Wykorzystywany jest podczas szkoleń wojskowych, treningów elektrostymulacji mięśniowej (EMS), w chirurgii urazowej oraz zaawansowanych symulacjach udrażniania dróg oddechowych. Ponadto wspomaga budowanie umiejętności pracy w zespole ratunkowym. Z urządzenia można korzystać w pojedynkę, bądź grupowo.

 • Symulator USG SonoMan

  Simulab
  Więcej o produkcie

  Fantom w postaci torsu dorosłego mężczyzny z udami przeznaczony do nauki wykonywania badania ultrasonograficznego. Dostarczany z oprogramowaniem posiadającym rozbudowaną bibliotekę obrazów i wideo patologii. Stanowi platformę szkoleniową w zakresie diagnostyki ultradźwiękowej. Prezentowane obrazy zdjęcia i filmy pochodzą od rzeczywistych pacjentów, co dodatkowo podkreśla realizm treningu.

 • TraumaChild – pediatryczny fantom chirurgiczny

  Simulab
  Więcej o produkcie

  Fantom TraumaChild został stworzony w celu zapewnienia lekarzom specjalistom szkolenia umiejętności z zakresu zaawansowanej chirurgii urazowej. Fantom przedstawia korpus 5-letniego dziecka. Został on zaprojektowany na podobieństwo fantomu TraumaMan, najbardziej popularnego chirurgicznego fantomu na świecie. Fantom zdolny jest do oddychania oraz krwawienia, a także posiada wymienne tkanki krwawiące przeznaczone do nauki wykonywania cięć chirurgicznych. Ponadto trening obejmuje przeprowadzanie takich zabiegów jak konikotomia, tracheotomia przezskórna i wiele innych.

 • Trenażer do paracentezy

  Simulab
  22 827,57  (18 559,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci brzucha ułożonego pod kątem 45 stopni przeznaczony do wykonywania diagnostycznej lub terapeutycznej paracentezy. Posiada anatomiczne punkty orientacyjne oraz naczynia nadbrzusza widoczne podczas badania ultrasonografem. Umożliwia wykonywanie zabiegu w linii środkowej poniżej pępka oraz w okolicy talerza biodrowego.

 • Trenażer do szycia urazu krocza przy od 1-go od 4-go stopnia

  Simulab
  5 142,63  (4 181,00  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer do szy­cia kro­cza jest jedy­nym mode­lem z miękką tkanką umoż­li­wia­ją­cym ćwi­cze­nie szy­cia urazu od 1-go do 4-go stop­nia. Reali­styczne odwzo­ro­wa­nie umoż­li­wia wyko­na­nie nacię­cie oraz szy­cie błony ślu­zo­wej pochwy, mię­śni oraz warstw pod­skór­nych.

 • Trenażer do szycia urazu krocza przy od 1-go od 4-go stopnia z dodatkową wkładką

  Simulab
  6 975,33  (5 671,00  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer do szy­cia kro­cza jest jedy­nym mode­lem z miękką tkanką umoż­li­wia­ją­cym ćwi­cze­nie szy­cia urazu od 1-go do 4-go stop­nia. Reali­styczne odwzo­ro­wa­nie umoż­li­wia wyko­na­nie nacię­cie oraz szy­cie błony ślu­zo­wej pochwy, mię­śni oraz warstw pod­skór­nych. W zesta­wie znaj­duje się dodat­kowa wymienna wkładka.

 • Trenażer do wkłuć centralnych u dziecka

  Simulab
  23 659,05  (19 235,00  netto) Więcej o produkcie

  VascularAccessChild to trenażer pediatryczny przedstawiający postać pięcioletniego dziecka przeznaczony do nauki  zakładania wkłuć centralnych. Co więc trenażer umożliwia trening umieszczania cewnika centralnego z możliwością wyznaczania miejsca wkłucia pod kontrola USG, lub ,, na ślepo” poprzez wyznaczanie punktów orientacyjnych i wiele więcej.

 • Trenażer do wkłuć centralnych u dziecka z zestawem wymiennych wkładek

  Simulab
  Więcej o produkcie

  VascularAccessChild to trenażer pediatryczny przedstawiający postać pięcioletniego dziecka przeznaczony do nauki  zakładania wkłuć centralnych. Co więc trenażer umożliwia trening umieszczania cewnika centralnego z możliwością wyznaczania miejsca wkłucia pod kontrola USG, lub ,, na ślepo” poprzez wyznaczanie punktów orientacyjnych i wiele więcej.

 • Trenażer do wykonywania iniekcji centralnych z dostępu udowego

  Simulab
  11 826,45  (9 615,00  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer w postaci mied­nicy i czę­ści udo­wej prze­zna­czony do nauki wpro­wa­dza­nia cew­ni­ków cen­tral­nych. Tre­na­żer umoż­li­wia uzy­ska­nie peł­nego dostępu cen­tral­nego pod kon­trolą USG lub bez niej. Ćwi­czący ma moż­li­wość kaniu­la­cji żyl z dostępu udo­wego.