ANGIO Mentor

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • ANGIO Mentor Suite – wysokiej wierności symulator zabiegów wewnątrzna…

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  ANGIO Mentor. Wysoko zaawansowane symulacje wewnątrznaczyniowe.

  Symulatory ANGIO Mentor zapewniają możliwość interaktywnego udziału w szkoleniach z zakresu zabiegów wewnątrznaczyniowych przeprowadzanych przy użyciu fluoroskopii w pracowni hemodynamicznej, w gabinecie zabiegowym czy na sali operacyjnej, a wszystko to przy pomocy rzeczywistości wirtualnej. Symulacje uwzględniają zarówno indywidualne podejście do studenta jak i naukę pracy w grupie na każdym poziomie zaawansowania, spośród wielu specjalizacji: Kardiologii Interwencyjnej, Radiologii Interwencyjnej, Chirurgii Naczyniowej, Kardiochirurgii, Elektrofizjologii, Neuroradiologii Interwencyjnej, Neurochirurgii oraz Chirurgii Urazowej.

  Unikalna technologia zapewnia realistyczne odwzorowanie anatomii ciała oraz ruchów narzędzi. Natomiast dołączenie do tego zaawansowanej technologii haptycznej pozwala na dokładne naśladowanie prawdziwego przebiegu operacji wewnątrznaczyniowych. Opory naczyń i zachowanie narzędzi są wyczuwalne przez prowadzącego zabieg.

  Program nauczania obejmuje stale powiększającą się bazę przypadków, zarówno tych na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym. Baza modułów zawiera ponad 30 różnych zabiegów wewnątrznaczyniowych oraz blisko 230 scenariuszy symulacyjnych. Podlegają one nieustannym udoskonaleniom, istniejące już zabiegi i oprzyrządowania są na bieżąco aktualizowane w celu zapewnienia jak najwyższej jakości symulacji z użyciem ANGIO Mentor.

  Dzięki opcjonalnemu PROcedure Rehearsal Studio dostępna baza przypadków staje się nieskończona. Pozwala on dodawać własne przypadki do biblioteki ANGIO Mentor i trenować zabiegi z ich użyciem.

  Praktykowanie symulacji z ANGIO Mentor skutkuje znakomitym rozwojem umiejętności zabiegowych, co ostatecznie pozwoli klinicystom zapewnić swoim pacjentom najwyższą jakość opieki zdrowotnej.

 • iCase

  ANGIO Mentor: oprogramowanie iCase

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Oprogramowanie umożliwiające lekarzom tworzenie niestandardowych przypadków zabiegów wewnątrznaczyniowych w zaledwie kilku krokach. Lekarze mogą tworzyć obszerną bibliotekę przypadków, dostosowaną do poziomu i potrzeb użytkowników, a nawet tworzyć przypadki testowe z nietypowymi scenariuszami i komplikacjami.

 • Moduł ablacja w migotaniu przedsionków

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Moduł przeznaczony jest do nauki postępowania podczas migotania przedsionków (AF) z wykorzystaniem izolacji żył płucnych.

 • Moduł angiografii neurowaskularnej z dostępem przez tętnicę promieni…

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Moduł umożlwiające nabycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia angiografii tętnic szyjnych lub tętnic kręgowych poprzez dostęp z tętnicy promieniowej.

 • Moduł angiografii przyłóżkowej bez fluoroskopii- cewnikowanie prawego…

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Moduł umożliwiający wykonywanie wykonania cewnikowania bez fluoroskopii. Moduł zawiera symulacje przypadków cewnikowania prawego serca (RHC) i kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP).

 • Moduł angioplastyki (PTA) tętnic biodrowych

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Moduł prze­zna­czony do nauki wewnątrz­na­czy­nio­wego lecze­nia cho­rób tęt­nicy obwo­do­wej. Zabiegi napraw­cze obej­mują lecze­nie wspól­nej tęt­nicy bio­dro­wej i zewnętrz­nej tęt­nicy bio­dro­wej.

 • Moduł angioplastyki (PTA) tętnic nerkowych

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Moduł stanowi platformę szkoleniowa z zakresu diagnostyki oraz leczenia stenozy tętnicy nerkowej. Trening obejmuje wykonywanie angioplastyki nerek oraz procedury stentowej używając podejścia zarówno wstecznego ramiennego jak i przedniego udowego.

 • Moduł angioplastyki (PTA) tętnic podudzia

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Moduł umożliwia praktykę diagnostyki oraz leczenia wewnątrznaczyniowego krytycznego niedokrwienia kończyny. Trening skupia się na leczeniu chronicznej całkowitej okluzji (CTO) opartej na rekanalizacji żył poniżej kolana.

 • Moduł angioplastyki (PTA) tętnicy powierzchownej udowej

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Moduł prze­zna­czony do nauki wewnątrz­na­czy­nio­wego lecze­nia cho­rób tęt­nicy obwo­do­wej. Zabiegi napraw­cze obej­mują lecze­nie tęt­nicy udo­wej i powierz­chow­nej tęt­nicy udo­wej.