U/S Mentor (USG)

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • U/S Mentor – Wysokiej wierności symulator do treningu ultrasono…

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  U/S MENTOR™ Wysokiej wierności symulator do treningu ultrasonografii.

  U/S Mentor to wyjątkowej jakości symulator do treningu badań ultrasonograficznych oraz interwencyjnych. Oferuje multidyscyplinarne, realistyczne praktyczne szkolenie dla stale rozrastającego się  zastosowania ultradźwięków w medycynie szczególnie w punkcie opieki (POC). Zapewnia to rezydentom i praktykującym lekarzom możliwość zdobywania i doskonalenia ich umiejętności w dziedzinie ultrasonografii na różnorodnych wirtualnych pacjentach. Symulator jest zaprojektowany do zapewnienia optymalnego środowiska edukacyjnego do osiągnięcia i wykazania pożądanego poziomu kompetencji.

   

  Platforma U/S Mentor

  Symulator U/S Mentor łączy realistyczny męski lub żeński manekin z realistycznymi punktami orientacyjnymi oraz wirtualnym pacjentem (widocznym na ekranie komputera) do ćwiczenia obrazowania, orientacji w anatomii oraz diagnostyki różnorodnych anatomii i patologii.

  Trening na symulatorze zapewnia realistyczne doświadczenie poprzez użycie emulowanych sond ultrasonograficznych do zabiegów przezklatkowych, przezbrzusznych, przezprzełykowych i przezpochwowych.

  Platforma zawiera innowacyjny komputer ,,all-in-one” z dużym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo dla wygody użytkownika jest dołączona bezprzewodowa klawiatura, myszka oraz funkcyjny pedał nożny, którym można w bez odrywania rąk na przykład „zamrozić” obraz aby wykonać pomiary widocznych w danym momencie struktur anatomicznych.

 • Moduł COVID-19

  3D Systems
  Więcej o produkcie

  Moduł COVID-19 dla symu­la­tora 3D Systems Sim­bio­nix U/S Men­tor zapew­nia prak­tyczny tre­ning nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści ultra­so­no­gra­ficz­nych w trak­cie tria­ge’u, oceny stanu zdro­wia i moni­to­ro­wa­nia cho­rych na COVID-19 w miej­scu opieki nad pacjen­tem.