poród

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Modele przedstawiające fazy porodu

  Modele przedstawiające fazy porodu

  3B Scientific
  2 200,81  (1 789,28  netto) Więcej o produkcie

  Zamontowane na podstawie pomniejszone modele prezentujące poszczególne fazy porodu. Zapewniają darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

 • Zestaw kart edukacyjnych – przebieg porodu

  Zestaw kart edukacyjnych – przebieg porodu

  Health Edco
  489,79  (398,20  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw kart edukacyjnych obrazujących kluczowe informacje dotyczące przebiegu porodu. Idealne narzędzie szkoleniowe dla studentów, położników oraz przyszłych rodziców.

 • Zestaw fantomów położniczych

  Adam Rouilly
  11 515,57  (9 362,25  netto) Więcej o produkcie

  Zestaw fan­to­mów położ­ni­czych skła­da­jący się z fan­tomu poro­do­wego i nie­mow­lę­cia wraz z pępo­winą i łoży­skiem, modelu kost­nego mied­nicy oraz dodat­ko­wego modelu nowo­rodka posia­da­ją­cego wymienne 4 głowy repre­zen­tu­jące inne uło­że­nie główki pod­czas porodu.

 • Trenażer do oceny postępu porodu

  3B Scientific
  6 378,02  (5 185,38  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer umożliwiający naukę badania postępu porodu w formie 6 wkładek szyjki macicy prezentujących poszczególne fazy porodu z różnym stopniem rozwarcia i starcia szyjki macicy. Trenażer może być używany jako samodzielny moduł lub jako opcja do fantomu porodowego.

 • Trenażer do nauki określania postępu porodu

  3B Scientific
  5 752,60  (4 676,91  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer prze­zna­czony do nauki okre­śla­nia postępu porodu, który umoż­li­wia reali­styczną symu­la­cję bada­nia pochwy, postępu porodu, okre­śle­nia roz­war­cia szyjki macicy, pal­pa­cji cie­miączka i szwów oraz okre­śla­nie uło­że­nia płodu (głów­kowe, poślad­kowe). Model składa się z główki płodu, dol­nej czę­ści macicy, poślad­ków płodu dla symu­la­cji porodu poślad­kowego oraz roz­warte szyki macicy (4 wymienne modele).

 • Fantom porodowy

  Nasco
  5 384,55  (4 377,68  netto) Więcej o produkcie

  Anatomiczny fantom miednicy żeńskiej pozwala na naukę procedur położniczych i odbierania porodu z wykorzystaniem wielu technik, w tym postępowania w przypadku przedwczesnego porodu. Fantom umożliwia również ćwiczenie chwytów Leopolda oraz zapoznanie się z budową anatomiczną żeńskiego układu rozrodczego, dzięki realistycznym punktom orientacyjnym takim jak kręgosłup, pochylony kanał rodny, kość biodrowa, kość kulszowa, kość krzyżowa, więzadło krzyżowo-kolcowe oraz wcięcie kulszowe większe.

 • Zaawansowany symulator porodowy Victoria S2200

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Victoria to zaawansowany, bezprzewodowy symulator kobiety rodzącej (w zestawie z noworodkiem), odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach. Umożliwia wykorzystywanie klinicznego sprzętu medycznego takiego jak: KTG, pulsoksymetr, mankiet do pomiaru ciśnienia, elektrokardiograf czy defibrylator.
  Symulator posiada oczy, które symulują prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy takie jak ptoza, zez czy oczopląs. Aktywny podgląd pacjenta umożliwia monitorowanie ułożenia matki na stole porodowym (na plecach, w pozycji kolankowo-łokciowej), wykonania manewrów położniczych (manewr Woodsa i Zavanellego, rękoczyn Lövseta) oraz kątów nóg podczas rękoczynów McRobertsa. Noworodek posiada programowalne parametry umożliwiające wykonanie oceny w skali APGAR po jednej minucie. Gładka skóra noworodka pozwala na wykorzystanie próżniociągu i kleszczy.

 • Symulator porodowy Noelle S574.100

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  W pełni bezprzewodowy symulator kobiety rodzącej umożliwiający pracę bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów i kontrolowany za pomocą tabletu instruktora. Posiada szereg zaawansowanych funkcji, m.in. mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji oraz automatyczna reakcja źrenic na światło. Symulator umożliwia również symulację drgawek z regulacją ich intensywności oraz wykorzystywanie klinicznych urządzeń medycznych takich jak: defibrylator, kardiomonitor, pulsoksymetr czy mankiet do pomiaru ciśnienia. Ponadto symulacja obejmuje trening manewrów położniczych Leopolda, ćwiczenie znieczulenia zewnątrzoponowego oraz ćwiczenie przeprowadzania cięcia cesarskiego z wykorzystaniem prawdziwych narzędzi chirurgicznych. Poród można rozpocząć  w wielu różnych pozycjach (ROA, LOA, LOP oraz ROP). Płód schodzi tylko podczas skurczu macicy, a jego główka ugina się podczas przemieszczania w kanale porodowym. Dostępne są dwa modele płodu, jeden w pozycji główkowej, drugi w pozycji miednicowej. W zestawie znajdują się dwa monitory: monitor parametrów życiowych matki oraz monitor FHT.

 • Fantom porodowy Susie 500

  Gaumard
  3 888,33  (3 161,24  netto) Więcej o produkcie

  Wszech­stronny fan­tom poro­dowy nie tylko zapew­nia dosko­nałą symu­la­cję nor­mal­nego porodu dla ćwi­czą­cych i pro­wa­dzą­cego ale rów­nież zapew­nia naucza­nie pod­czas nie­pra­wi­dło­wego i wie­lo­ra­kiego porodu. W zesta­wie zawiera dwa fan­tomy rodzo­nych dzieci: chłopca i dziew­czynkę.